grow kits

Vertical Grow Kit – 3 bags

4,100.00

Duplet Grow Kit

6,100.00

Terrace Grow Kit – 1 bag

5,260.00

Vertical Grow Rack – 3 bags

3,500.00

Duplet Grow Rack

4,200.00

Terrace Grow Bag

2,200.00

Beetroot Grow Kit

599.00

Bhendi Grow Kit

599.00

Brinjal Grow Kit

599.00

Broccoli Grow Kit

699.00

Celery Grow Kit

699.00

Chilli Grow Kit

599.00

Coriander Grow Kit

599.00

Curly Kale Grow Kit

699.00

Methi Grow Kit

599.00

  • 1
  • 2